MIS godkända utbildningar

Partners med MIS Godkända Utbildningar

  • RSM&CO (www.askengren.se)
    Föreningen Miljörevisorer i Sverige (MIS) har granskat och godkänt kurserna GRUNDLÄGGANDE MILJÖLEDNING och INTERNREVISION AV LEDNINGSSYSTEM som ges av RSM&CO (Drakegatan 8, 412 50 Göteborg). Kombinationen av kurserna uppfyller MIS krav på utbildning inom miljörevisionsområdet.
    (LÄS GODKÄNNANDEBEVIS)